Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Musiikki Aartio Oy (y-tunnus: 0986626-5)
Kuninkaankatu 13
33210 Tampere
info@tampereenmusiikki.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite,
postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta.
Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja
alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen
yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja
toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteen hoitamiseen
Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
Tilastollisiin tarkoituksiin
Markkinointitarkoituksiin
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai
oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan
EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se
on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja
kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu
yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:
Tarkistusoikeus
Oikaisuoikeus
Oikeus peruuttaa suostumus
Poisto-oikeus